Twee woorden: patat of friet

Het lijkt zo weinig uit te maken: óf je zegt 'patat 'of je zegt 'friet' óf je zegt 'patat friet'. Wat betekenen die woorden en wie zegt welke variant?
De oorsprong van de woorden 'patat' en 'friet' zijn het eenvoudigst duidelijk te maken door naar de Franse of Engelse taal te kijken. Natuurlijk hebben we het in alle gevallen over reepjes aardappel die in olie gebakken zijn. In de Franse taal is dat patates frites en dat heeft zijn evenknie in het Engels met fried potato.

Er verschillende routes waarlangs de woorden en het product ons land bereikt hebben. Hoewel het gerecht in Frankrijk zijn oorsprong heeft, nemen we hier de Engelse taal even gemakzuchtig als basis. Het woord 'patat' is dan afgeleid van het Engelse potato, terwijl friet is afgeleid van het Engelse fried. Een patatje friet betekent dus eigenlijk niet meer dan 'aardappel die gebakken is'.

In Nederland bestaat er een duidelijke scheidslijn tussen mensen die 'patat' zeggen en mensen die 'friet' zeggen. Die scheidslijn wordt gevormd de grote rivieren. Daarboven zegt men 'patat' en daaronder noemt men hetzelfde product 'friet'. In België wordt deze gewoonte voorgezet en worden enkele varianten van het woord 'friet' gebruikt.
Overigens is de patat pas na de Tweede Wereldoorlog in het noorden van ons land aangekomen.

Al eerder heb ik hier de verschillen en overeenkomsten besproken tussen de woorden patat en bataat.

No comments:

Post a Comment