Een bijzondere chilipeper: Oranzheva Kapiya

In de wetenschap denkt men nog steeds dat mutaties spontaan ontstaan. Het probleem daarvan is natuurlijk dat alle bekende natuurlijke mutaties juist negatieve eigenschappen opleveren. Hoe is dan de moderne mens (Homo sapiens sapiens) ontstaan uit de 'rechtop staande mens' (Homo erectus), zo kun je je afvragen.

Immanuel Velikovsky (1895-1979) geloofde dat slechts extreme straling het menselijk genoom zo zou kunnen beschadigen dat er plotseling vele mutaties zouden ontstaan[1]. Natuurlijk zouden de meesten van de daarna geboren baby's niet kunnen overleven, maar uit de zeldzame gevallen, die dat wel deden, zou uiteindelijk de moderne mens zijn ontstaan. Velikovsky is vergeten door de wetenschap.
In Bulgarije heeft men zaadjes van een regionale variëteit Pazardzhishka kapiya 794 (Pazardzhik Peper 794), een Capsicum annuum, eens onder een apparaat gelegd dat normaal gebruikt wordt om insecten te steriliseren. Men draaide de knop helemaal naar rechts en 120 Gy (Gray is een maat voor geabsorbeerde dosis straling) aan Röntgenstraling zorgde voor mutaties in het genoom van de chilipeper.

Nadat men de zaadjes had geplant bleken sommige chilipepers een opvallende oranje kleur te hebben en enorm hoge niveaus aan beta-caroteen. De gegevens van de wetenschappers toonden aan dat de intense straling het beta-caroteen hydroxylase gen had beschadigd, waardoor er meer beta-caroteen werd aangemaakt. De chilipeper bleek verder geen enkel nadeel te hebben ondervonden van de intense straling[2].

Door de mutatie is dus een nieuwe soort ontstaan en die verdiende een nieuwe naam: Oranzheva kapiya (Oranje peper).

[1] Velikovsky: Earth in Upheaval – 1955
[2] Tomlekova et al: Mutation increasing β-carotene concentrations does not adversely affect concentrations of essential mineral elements in pepper fruit in PloS One – 2017. See here.

No comments:

Post a Comment