Knoflook en Infecties

Volgens wetenschappers heeft een stofje in knoflook een geneeskrachtige werking bij opportunistische infecties, zoals die bijvoorbeeld bij cyctic fibrose (taaislijmziekte) en de wonden van diabetespatiënten kunnen voorkomen.

Het gaat om een stofje met de naam ajoene. Dat is een organische zwavelhoudende verbinding, waaraan intussen een behoorlijke lijst van positieve eigenschappen bekend is.
Patiënten, die lijden aan cyctic fibrose (taaislijmziekte) en diabetes, hebben door hun ziektebeeld vaak last van opportunistische bacteriële infecties. Daartegen moet snel een antibioticakuur worden voorgeschreven om die infectie niet uit de hand te laten lopen[1].

Ajoene is in staat om kleine regelende RNA-moleculen (sRNAs) te remmen van – in ieder geval – twee soorten bacteriën: Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa.

De onderzoekers hopen dat het effect van ajoene op bacteriën uiteindelijk kan leiden tot een therapie die breed-spectrum antibiotica kan ondersteunen. Ajoene is werkzaam tegen zowel Gram positieve als Gram negatieve bacteria, waardoor het op het grensgebied uiterst handig zou kunnen zijn[2].

Jawel, de oude wijsheid dat knoflook een bloedzuiverende werking heeft is hiermee toch wel weer bewezen.

[1] Smith et al: Current and future therapies for Pseudomonas aeruginosa infection in patients with cystic fibrosis in FEMS Microbiology Letters – 2017
[2] Jakobson et al: A broad range quorum sensing inhibitor working through sRNA inhibition in Scientific Reports – 2017. Zie hier.

No comments:

Post a Comment