Chilipeperproductie in New Mexico daalt

Uit de Verenigde Staten komen berichten dat de productie van chilipepers het afgelopen jaar scherp gedaald is. Officiële cijfers tonen aan dat er in de staat New Mexico ten opzichte van het voorgaande jaar zo’n 16 procent minder chilipepers aangeplant en geoogst zijn: 65,000 ton in 2013 tegenover ongeveer 78,000 ton in 2012. Een tiental jaren geleden oogstten chilipeperboeren iedere herfst meer dan 100,000 ton groene en rode chilipepers.

Wat is er aan de hand? Experts wijten het probleem aan een combinatie van factoren: niet alleen de voortdurende droogte speelde de boeren parten, maar ook het feit dat die boeren in toenemende mate een beroep moesten doen op grondwater voor hun irrigatie. Dat grondwater heeft in die regio een hoog zoutgehalte en chilipeperplanten doen het slecht met ziltig water. Het berooft de planten van hun vitaliteit en vermindert mede daardoor ook de productiviteit.
Het probleem is niet nieuw. Door overproductie en het ongebreideld oppompen van grondwater loopt het hele zuiden van de Verenigde Staten - net als in de jaren 30 van de vorige eeuw - opnieuw kans op een zogenaamde ‘dust bowl’, waardoor harde winden de toch al dunne vruchtbare bovenlaag wegblazen en de gevreesde enorme stofstormen ontstaan.

No comments:

Post a Comment