Een valse geschiedenis van chilipepers

Plotseling was het een feit: de Zweedse archeobotanist Hakon Hjelmqvist publiceerde in 1995 een artikel[1] in het Svensk Botanisk Tidskrift, waarin hij claimde dat hij bewijs had gevonden van het bestaan van chilipepers in Europa voordat Columbus zijn reis naar Amerika had gemaakt. Volgens Hjelmqvist hadden archeologen tijdens een opgraving in de Zweedse plaats Lund resten gevonden van een Capsicum frutescens in een laag die gedateerd kon worden als zijnde uit de 13de eeuw.

Hij nam dit feit zonder enige reflectie direct voor waar aan en begon te speculeren hoe die chilipeper dan in Zweden terecht gekomen moest zijn. Omdat Columbus nog lang niet was uitgevaren moest Hjelmqvist een andere route verzinnen en hij meende dat de chilipeper vanuit Azië naar Noord-Europa moest zijn gereisd. Het bewijs: de Griekse schrijver Theophrastus (370 vC–286 vC) sprak al in zijn Historia Plantarum over een lange peper. Rond de eerste eeuw na Christus noemde de Romeinse dichter Martialis (of Martial) in diens boek Liber XI, XVIII een Piperve crudum (‘ruwe peper’) als lang en zaden bevattend. Iedere andere archeobotanist (en Romein) zou daarin direct een lange peper (Piper longum) herkennen, maar Hjelmqvist dus niet.
[Foto: Shadowshador]
Een echte chilipeperkenner meldde dat de in het artikel afgebeelde zaden een volkomen gladde rand hadden, terwijl chilipeperzaden natuurlijk een soort opstaand randje hebben.

Maar dat laatste lees je dus niet terug op internet. Daar blijft men liever geloven in het mysterie.

[1] Hjelmqvist: Cayennepeppar från Lunds medeltid (Cayennepeper uit het Middeleeuwse Lund) in Svensk Botanisk Tidskrift - 1995

No comments:

Post a Comment