Chilipepers, Cholesterol en Hartaanvallen

Vaak zijn er geen duidelijke symptomen of signalen wanneer de cholesterolniveaus in het bloed gevaarlijk hoog is. Plaque bouwt zich langzaam op in je aderen. Zonder een regelmatige controle van het cholesterolgehalte zal niemand weten of ze een te hoog cholesterolgehalte en verstopte slagaders hebben. Vaak is het eerste teken een stekende pijn op de borst (angina pectoris) of zelfs direct een hartaanval of beroerte.

Het is duidelijk dat een gezond leven van levensbelang is, maar hoe kun je door je dieet zorgen voor een verlaagd en gezonder cholesterolniveau? In culturen waar men overdadig chilipeper in de maaltijden gebruikt krijgen mensen veel minder vaak een hartaanval of beroerte dan in culturen waar men veel flauwer eten gewend is. Onderzoekers van de Universiteit van Hong Kong hebben eens proberen uit te vinden waarom dat het geval is.
[Foto: Rush University MC]
Die onderzoekers [1] hebben een aantal laboratoriumhamsters gedurende zes weken op een vetrijk en daardoor cholestrolverhogend dieet gezet. Behalve de controlegroep kregen de andere ratten verschillende hoeveelheden capsaicinoïden (het bekende capsaïcine en wat gerelateerde stofjes) uit chilipepers aan dat dieet toegevoegd.

Na die zes weken werd het bloed van de hamsters onderzocht en het bleek dat de totale niveaus van cholesterol (cholesterol, triglycerides en non-HDL-cholesterol) aanmerkelijk gedaald waren, maar het goede HDL-cholesterol bleek niet aangetast. Ook de verhouding tussen campestrol en cholesterol verbeterde. De werkzame stoffen uit chilipepers werden verder ook in verband gebracht met verlaagde niveaus van chemische verbindingen, die in verband worden gebracht met ontstekingsreacties, waaronder cycooxygenase 2 (COX-2). Deze ontstekingsreacties zijn nauw verbonden met (het ontstaan van) kanker. Dus ook dit is goed nieuws, maar dit specifieke effect van chilipepers [2] was al langer bekend.

Natuurlijk is dat nog geen bewijs dat chilipepers ook dezelfde effecten bij mensen hebben, maar de in dit onderzoek gebruikte doses kunnen wel degelijk geëxtrapoleerd worden naar die in mensen, zo menen de geleerden. Cijfers uit Mexico tonen aan dat men daar zulk pittig voedsel gewend is dat de totale inname van chilipepers vaak wel 20 gram per dag kan zijn. Dat is, omgerekend, een equivalent van 0.5 tot 4 milligram aan capsaicinoïden per kilogram lichaamsgewicht per dag.

De hamsters, die in de groep zaten met de laagste hoeveelheid capsaicinoïden, kregen een dieet dat 0.01% capsaicinoïden bevatte. Dat kwam overeen met circa 7 mg/kg/dag.

Volgens een van de onderzoekers kan de concentratie capsaicinoïden, zoals die in Mexico dus regelmatig wordt bereikt, onder normale lichamelijke omstandigheden (geen erfelijke vorm van hoog-cholesterol), ook bij mensen hetzelfde effect worden verwacht.

[1] Liang et al: Capsaicinoids lower plasma cholesterol and improve endothelial function in hamsters in European Journal of Nutrition – 2012
[2] Rayburn et al: Anti-Inflammatory agents for cancer therapy in Molecular and Cellular Pharmacotherapy – 2009

No comments:

Post a Comment